Zajęcia opiekuńcze

 

aktualizacja 22.09.2017

Jednym z najważniejszych celów funkcjonowania szkoły jest nie tylko osiąganie jak najlepszych wyników nauczania ale także wychowanie uczniów, zapewnienie jak najlepszej pomocy oraz wsparcie dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, jak również wszechstronne rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez rozbudowany system zajęć pozalekcyjnych. Dlatego też planuje się poza zajęciami dodatkowymi oraz wyrównawczymi zorganizowane zostaną także zajęcia opiekuńcze.

1. Świetlica szkolna
Zajęcia opiekuńcze to przede wszystkim świetlica czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:05. W odrabianiu prac domowych pomagają nauczyciele. Jednak czas spędzony w świetlicy jest również czasem rozwoju zainteresowań, zdolności, nauki bezpiecznego i zdrowego stylu życia, kształtowania samodzielnej pracy oraz pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego. 

Regulamin

Wniosek

Oświadczenie deklaracja godzin opieki

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie  

Godziny opieki w świetlicy szkolnej kształtują się następująco:
6:45 – 7:00
Niezbędne jest potwierdzeniem z zakładu pracy o rozpoczynaniu pracy zawodowej przez oboje rodziców/opiekunów od godziny 7:00
7:00 – 8:05
Lekcja 0
8:05 – 9:00
Lekcja 1
9:00 – 9:55
Lekcja 2
9:55 – 10:50
Lekcja 3
10:50 – 11:45
Lekcja 4
11:45 – 12:45
Lekcja 5
12:45 – 13:45
Lekcja 6
13:45 – 14:35
Lekcja 7
14:35 –15:25
Lekcja 8
15:25 – 16:15
Lekcja 9
16:15 – 17:05
Lekcja 10
 
Do dnia 31.08.2017 wpłynęło 521 wniosków o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej. Wszystkie kompletne wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Po zakończonej rekrutacji do dnia 01.09.2017 wpłynęło 8 wniosków, które również zostały rozpatrzone pozytywnie.
Prezentujemy aktualną listę na dzień 08.09.2017 r.
Prezentujemy aktualną listę na dzień 22.09.2017 r.
 

2. Konsultacje specjalistów

Pedagog szkolny - Agnieszka Kornacka

Psycholog szkolny - Katarzyna Mówińska-Jakubowska

Logopedzi szkolni - Alicja Hołubicka, Magdalena Pilas

 

3. Opieka w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 będzie zapewniona opieka:
  • weekend listopadowy w dniach 2 i 3 listopada
  • zimowa przerwa świateczna w dniach 26, 27, 28, 29 grudnia
  • wiosenna przerwa świąteczna w dniach 29 i 30 marca oraz 3 kwietnia
  • weekend majowy w dniach 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja
  • weekend czerwcowy w dniu 1 czerwca
Warunkiem uczestnictwa w w/w zajęciach jest złożenie karty kwalifikacyjnej w sekretariacie uczniowskim. Terminy składania kart kwalifikacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.
Listy uczniów zakwalifikowanych oraz organizacja zajęć zostaną ogłoszone bezpośrednio przed dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl