Zajęcia dodatkowe

 

aktualizacja 17.09.2017

Zajęcia dodatkowe w Pozytywnej Szkole Podstawowej są realizowane w trojakim charakterze wpisanych w plan obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz fakultatywnych zajęć pozalekcyjnych objętych systemem rekrutacji lub wnioskiem rodzica. Ich tematyka i kształt są realizowane zgodnie z założeniami edukacyjno-wychowawczymi zawartymi w ofercie edukacyjnej.
 
W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia dodatkowe realizowane są w następującym zakresie:
 

1. W ramach zajęć obowiązkowych wpisanych w plan lekcji

- dodatkowy język obcy czyniący z wszystkich oddziałów klasy dwujęzyczne 

- dodatkowa godzina edukacji kreatywnej

- dodatkowa godzina edukacji globalnej w klasach 1-3 

 

2. Zajęcia rozwijajace zainteresowania i uzdolnienia 

prowadzone przez nauczycieli, do których odbywa się rekrutacja na podstawie odrębnego reglaminu, a ich funkcjonowanie zależne jest od dostępności infrastruktury, nauczyciela prowadzącego oraz stopnia zainteresowania ze strony uczniów.

 
Poniżej przestawiamy wykaz zajęć RZ i U, których realizacja rozpoczęła się 18 września. 
 

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze organizowane na bazie odrębnej diagnozy nauczycieli  dotyczącej  uczniów wymagających w nich uczestnictwa.

Procedura

Wniosek

 

4. Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej organizowane na podstawie wniosków rodziców potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami lekarskich.

Procedura 

 

5. Nauczanie indywidualne 
Nauczanie indywidualne jest formą realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego rodzic składa wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl