Rekrutacja 2018

 

 
Aktualizacja 20.02.2018
 
Serdecznie zapraszam Rodziców dzieciu realizujacych w roku szkolnym 2017/2018 obowiązek przygotowania przedszkolnego w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 lutego br. o godzinie 17:15 w jadalni szkolnej. 
Sebastian Krawczyk
Dyrektor Szkoły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aktualizacja 12.02.2018
 
W obecnym roku rekrutacja do naszej szkoły jest prowadzona według zasadach zaakceptowanych przez wszystkie publiczne szkoły podstawowe, które prowadzą działalność na terenie Miasta Gdańsk.
Na stronie internetowej dla Rodziców https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk od 12 marca dostępna będzie platforma edukacyjna za pomocą, której będzie można przystąpić do postępowania
rekrutacyjnego.
 
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Uchwale Nr XXXVII/984/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Zarządzeniu Nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.
 
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Uchwale Nr XXXVII/985/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Zarządzeniu Nr 160/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.
 
Sebastian Krawczyk
Dyrektor Szkoły

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl