Rada Rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Przewodnicząca Rady Rodziców: Małgorzata Panków
Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców: Dorota Baranowska
Członek Prezydium: Adam Aleksiejuk
Członek Prezydium: Przemysław Baranowski
Członek Prezydium: Marek Jankowski
Członek Prezydium: Jakub Jastrzębski
 
KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
Członek Komisji Rewizyjnej: Julia Branicka
Członek Komisji Rewizyjnej: Jacek Myśliwiec
Członek Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Smyk
 

Regulamin Rady Rodziców

Załacznik nr 1 do Regulamiu Rady Rodziców

kontakt: pozytywnaradarodzicow@gmail.com

 

INFORMACJE RADY RODZICÓW

sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2016/2017

spotkanie RR 2017.05.15

spotkanie RR 2017.04.11

spotkanie RR 2017.03.15

spotkanie RR 2017.02.22

spotkanie RR 2016.12.07

spotkanie RR 2016.10.19

spotkanie RR 2016.09.28

spotkanie RR 2016.09.14

spotkanie RR 2016.06.22

spotkanie RR 2016.05.30

spotkanie RR 2016.04.12

spotkanie PRR-D 2016.04.14

spotkanie RR 2016.02.02

spotkanie RR 2015.12.16

spotkanie RR 2015.11.18

spotkanie PRR-D 2015.10.02

spotkanie PRR-D 2015.09.24 

spotkanie RR 2015.09.16

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl