Misja i wizja

 

aktualizacja 15.01.2018

Wizja szkoły

Szkoła jako „drugie miejsce na ziemi” po domu rodzinnym - przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego swoich uczniów. Wyznawane wartości, tradycja, kultura, autorytety, są obecnymi tylko w naszej świadomości natomiast stają się rzeczywistością dopiero wtedy, gdy realizowane są postawach poszczególnych osób i całej społeczności. To one napędzają motywację uczniów do nauki, do przyswajania wiedzy i umiejętności, do osiągania lepszych rezultatów. Szkoła musi kształtować swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, wrażliwych i otwartych na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonują, pewnie poruszających się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnych, prawych, krytycznych, tolerancyjnych i zdolnych do współdziałania, uczniów, którzy godnie i z pasją wpiszą się w kształtowanie nowej otaczającej i zmieniającej się rzeczywistości.
 
Misja szkoły
  • Stwarzamy uczniom poczucie bezpieczeństwa.
  • Rozbudzamy chęć do nauki poprzez doświadczanie.
  • Pozwalamy na indywidualny rozwój w danej sferze rozwojowej.
  • Uwrażliwiamy na krzywdę innych, chorych, potrzebujących, uczymy zrozumienia i empatii.
  • Budujemy „most zaufania” pomiędzy uczniem a nauczycielem, który uczy prawdy, tolerancji oraz właściwych postaw moralno-etycznych.
  • Angażujemy uczniów do sprawdzania swoich umiejętności na gruncie kolejnych szczebli konkursów.

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl