Informacje

 

aktualizacja 02.09.2017r. 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku prowadzona jest przez Pozytywne Inicjatywy - Edukacja sp. z o.o., w ścisłej współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o. oraz Fundacją Polska Akcja Humanitarna. Szkoła czerpie doświadczenie z prowadzonych obecnie przez Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Sp. z o.o. szkół tj. Szkoły Podstawowej Małe Morze, Gimnazjum oraz Liceum Akademickiego, Technikum Iformatycznego, Liceum Służb Mundurowych. Wiedza oświatowa uzupełniona jest o doświadczenie merytoryczne Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (podmiotu prowadzącego Gdański Park Naukowo – Technologiczny oraz Edupark) oraz Fundację Polska Akcja Humanitarna. Wszystkie założenia i zajęcia proponowane w niniejszej ofercie były już realizowane i sprawdzone w rzeczywistym oddziaływaniu przez oferenta i/lub partnerów. Przy tworzeniu i prowadzeniu szkoły oferent będzie przestrzegał następujących założeń ogólnych:
 
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole wprowadzona jest kontrola dostępu – każdy uczeń otrzymuje indywidualną kartę elektroniczną, która umożliwia wejście do szkoły. W szkole zainstalowane są bramki. Wejścia i wyjścia są rejestrowane przez system informatyczny.
  • W szkole obowiązuje strój szkolny, który zwiększa poczucie przynależności do grupy, wyrabia nawyki, uczył samodyscypliny i dystansu wobec otaczającej rzeczywistości, likwiduje widoczne w ubiorze różnice w zamożności rodziców.
  • Klasy dwujęzyczne – wszystkie oddziały.
  • Stworzona jest internetowa platforma dla uczniów i rodziców. Jest to rozwinięcie klasycznego dziennika elektronicznego o możliwość wysyłania listów do rodziców, kontaktów między rodzicami, zawiadamiania o ważnych wydarzeniach z życia szkoły oraz sprawdzania obecności uczniów na zajęciach..
  • Normą w szkole jest cotygodniowy list do rodziców od dyrekcji placówki lub wychowawcy. W liście informuje się, co ciekawego wydarzyło się w szkole i czego można spodziewać się w kolejnym tygodniu nauki.
  • W klasach 1-3 lekcje wychowania fizycznego i informatyki prowadzadzą zamiast wychowawców odpowiednio nauczyciele wychowania fizycznego i nauczyciele informatyki.
  • W ramach zajęć wychowania fizycznego wszyscy uczniowie klas I-VII mają 1 godzinę zajęć na pływalni.
  • Wszyscy uczniowie objęci są zajęciami z dwóch dodatkowych ścieżek edukacyjnych - edukacji globalnej oraz edukacji kreatywnej (mistrzowie kodowania, robotyka, grafika 3D, eksperymenty).

                                

źródło foto: www.drmg.gdansk.pl

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl