Zarządzenia Dyrektora Szkoły

 

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

 

Rok 2018 

Zarządzenie nr 5/2018 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 4/2018 dotyczy: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku

Zarządzenie nr 3/2018 dotyczy: upoważnienia do zastępowania Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 2/2018 dotyczy: wprowadzenia regulaminu półkolonii zimowych/letnich 

Zarządzenie nr 1/2018 dotyczy: określenia terminu wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Rok 2017 

Zarządzenie nr 31/2017 dotyczy: wprowadzenia regulaminu jadalni szkolnej 

Zarządzenie nr 30/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 29/2017 dotyczy: ustalenie szkolnego zestawu programów na rok szkolny 2017-2018

Zarządzenie nr 28/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 27/2017 dotyczy: powołania szkolnych komisji konkursowych

Zarządzenie nr 26/2017 dotyczy: wprowadzenia procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zarządzenie nr 25/2017 dotyczy: powołania zespołów przedmiotowych i zespołów zadaniowych
Zarządzenie nr 24/2017 dotyczy: wprowadzenie procedury organizacji gimnastyki korekcyjnej

Zarządzenie nr 23/2017 dotyczy: wprowadzenia procedury dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania

Zarządzenie nr 22/2017 dotyczy: wprowadzenie regulaminu zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

Zarządzenie nr 21/2017 dotyczy: wprowadzenia regulaminu pełnienia dyżurów

Zarządzenie nr 20/2017 dotyczy: wprowadzenia procedury uzyskania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

Zarządzenie nr 19/2017 dotyczy: powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 18/2017 dotyczy: wprowadzenia prcedury organizacji indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr 16/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 15/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 14/2017 dotyczy: wprowadzenia regulaminu świetlicy

Zarządzenie nr 13/2017 dotyczy: określenia warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych 

Zarządzenie nr 12/2017 dotyczy: ustalenia zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie nr 11/2017 dotyczy: upoważnienia do zastępowania Dyrektora Szkoły
Zarządzenie nr 10/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 9/2017  dotyczy: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
Zarządzenie nr 8/2017  dotyczy: powołania komisji w celu ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania

Zarządzenie nr 7/2017  dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 6/2017  dotyczy: powołania zespołów zadaniowych

Zarządzenie nr 5/2017  dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 4/2017  dotyczy: powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 3/2017  dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 2/2017  dotyczy: wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego
Zarządzenie nr 1/2017  dotyczy: upoważnienia do zastępowania Dyrektora Szkoły

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl